Telefonisch bereikbaar op 0161 - 45 1541
of stuur een e-mail naar directie@debolstergilze.nl

SEO methode goed gedaan

 

Methode voor Sociaal Emotionele Ontwikkeling

Op de Bolster werken we in de groepen 1 t/m 8 met de methode “Goed gedaan!”, een methode voor de sociaal emotionele ontwikkeling van onze leerlingen.

Kinderen leren sociaal-emotionele vaardigheden voor een groot deel door ‘nadoen’ en ‘uitproberen’.

In een moderne open samenleving vol keuzemogelijkheden waarin media en moderne communicatiemiddelen en grote rol spelen, hebben kinderen te maken met een grote diversiteit aan voorbeeldgedrag en uiteenlopende reacties op hun eigen gedrag. Al die verschillen zijn voor veel kinderen verwarrend. De kreet ‘Doe eens gewoon!’ is dan niet meer voldoende, want wat is ‘gewoon’? 

‘Goed gedaan’ geeft kinderen meer zicht en grip op hun emoties, gedrag en het omgaan met elkaar. Zodat ieder kind weet wat er verwacht wordt, waarom dat gevraagd wordt en weet hoe hij of zij dat kan aanpakken. Opdat ieder kind op school zichzelf en anderen beter gaat begrijpen en leert hoe hij of zij zichzelf positief kan aansturen.


Onderwerpen in ‘Goed gedaan!’

Elke groep werkt aan dezelfde onderwerpen. Deze zijn natuurlijk wel steeds aangepast aan de leeftijd en de ontwikkeling van uw kind. Zo leert uw kind ieder jaar een stapje meer!


Les 1 Wennen Les 9 Allemaal anders

Les 2 Samen één groep Les 10 Wat denk ik?

Les 3 Grapje, plagen, pesten Les 11 Kiezen

Les 4 Opkomen voor jezelf Les 12 Jezelf de baas

Les 5 Blij met jezelf Les 13 Eerlijk waar?

Les 6 Samen spelen en werken Les 14 Vrienden

Les 7 Druk, druk, druk Les 15 Ken jezelf

Les 8 Wat voel ik? Les 16 Wensen en dromenOuderbrieven

We willen u graag informeren over wat we in de klas tijdens de SEO-lessen doen en gedaan hebben. Daarom ontvangt u van de groepsleerkracht met regelmaat een ouderbrief. U vindt hierin tevens tips om uw kind te helpen bij de vaardigheden van de les.