Telefonisch bereikbaar op 0161 - 45 1541
of stuur een e-mail naar directie@debolstergilze.nl

Verkeer

 

Het verkeer en de (verkeers)veiligheid rondom onze school is voor iedereen even belangrijk en staat hoog in het vaandel bij de Bolster. Er is in de klas regelmatig aandacht voor verkeerseducatie via de lesmethode Let’s Go en de leerlingen van groep 7 en 8 staan als brigadier mee op straat om iedereen veilig te laten oversteken. Om de verkeerslessen met verkeersactiviteiten te ondersteunen is er op de Bolster een verkeerswerkgroep, bestaande uit leerkrachten en ouders, actief.

Onze school is in het bezit van het BrabantsVerkeersveiligheidsLabel (BVL). Dit label is een kwaliteitskeurmerk en betekend dat we naast verkeerseducatie in de klas, ook de verkeersveiligheid op en rondom de school serieus nemen. In samenwerking met de gemeente en Brigadiers Gilze willen we een verkeersveilige omgeving voor onze leerlingen creëren. Doordat veel ouders hun kind(eren) met de auto brengen en halen, wordt het er in de omgeving van de school en op de schoolhuisroute niet verkeersveiliger op. Dit kan voor andere ouders weer een reden zijn om de kinderen ook met de auto te brengen en te halen, waardoor er een vicieuze cirkel ontstaat. Wij als school brengen het belang van fietsend of lopend brengen en halen regelmatig onder de aandacht. Juist om alle kinderen elke dag weer veilig thuis te laten komen. Onze doelstelling is dat ten minste 80% van de leerlingen uit de groepen 3 t/m 5 en 90% van de leerlingen uit de groepen 6 t/m 8 te voet of met de fiets naar school komen.

De verkeerswerkgroep is er om het behaalde BVL te behouden en om daarnaast activiteiten te organiseren die een groter verkeersbewustzijn onder kinderen, ouders en leerkrachten creëert. Om het BVL te behouden, wordt er jaarlijks een activiteitenplan opgesteld waarin o.a. onze doelstellingen, activiteiten en visie beschreven is. Via het Bolsterbericht houden wij u op de hoogte van onze activiteiten en andere ontwikkelingen op het gebied van de verkeerslessen en de verkeersveiligheid.

Meer informatie over het BVL is te lezen op: https://www.bvlbrabant.nl

Veiligheid voor alles!


De verkeersveiligheid rondom de school is de verantwoordelijkheid van ons allemaal. Daarom hebben we samen met de brigadiers (wellicht voor u vanzelfsprekende) omgangsvormen / afspraken op papier gezet om deze nog eens extra onder de aandacht te brengen.