Telefonisch bereikbaar op 0161 - 45 1541
of stuur een e-mail naar directie@debolstergilze.nl

Stichting Nuwelijn

 

Stichting Katholiek Onderwijs Nuwelijn is het bevoegd gezag van zes basisscholen in de gemeente Gilze en Rijen.

De naam "Nuwelijn" is in 2000 gekozen in overleg met de Heemkring Molenheide. In een akte van 1531 komt de naam al voor."Nuwe" staat voor "nieuwe" en Nieuwelijn was de naam van enkele landerijen tussen Gilze, Hulten en Rijen, waarop in de middeleeuwen vlas voor eigen gebruik werd verbouwd voor het vervaardigen van kleding.


Het logo is een ontwerp van Cor Zijlmans uit Rijen. Als uitgangspunt nam hij de vier plattegronden van de vier kerkdorpen. Die vloeien in elkaar over, maar blijven goed herkenbaar. De ronde vorm, waarin het geheel is opgenomen, staat voor de eenheid van Stichting Katholiek Onderwijs Nuwelijn.
Wij nodigen u uit een kijkje te nemen op deze website, waar u zich een beeld kunt vormen van SKO Nuwelijn en door te linken naar de sites van de aangesloten scholen.
Katholieke basisschool De Bolster valt onder Stichting Nuwelijn.

Neem eens een kijkje op  www.nuwelijn.nl

Directeur/bestuurder: Mayke Krevel
Schoolstraat 5
5124 RM Molenschot
Telefoonnummer: 0161-232154
Mail: bestuur@nuwelijn.nl