Telefonisch bereikbaar op 0161 - 45 1541
of stuur een e-mail naar directie@debolstergilze.nl

Ouderraad

 

De ouderraad

De ouderraad zet zich in om diverse activiteiten, zoals o.a. het jaarlijkse schoolreisje en de gezellige vieringen rondom de feestdagen samen met het team te organiseren en mede mogelijk te maken.

De ouderraad
Momenteel bestaat de ouderraad uit 11 ouders en 2 leerkrachten en zij vergaderen zo'n 5 maal per jaar.
De leden van de ouderraad zijn een gekozen vertegenwoordiging vanuit alle leden. De leden zijn lid
voor onbepaalde tijd zolang minimaal 1 kind op basisschool De Bolster zit. Als een lid aftreedt, is er de
mogelijkheid dat andere belangstellende ouders deel gaan uitmaken van de ouderraad. Iedere ouder
kan zich dan kandidaat stellen.

Lidmaatschap
Het lidmaatschap van de vereniging staat open voor alle ouders/ verzorgers van kinderen, die op “De
Bolster” onderwijs volgen. Het lidmaatschap is vrijwillig. Hoewel tijdens de jaarvergadering een bijdrage
per kind per jaar wordt vastgesteld, blijft het een vrijwillige bijdrage, welke jaarlijks via het Bolsterbericht
bekend wordt gemaakt. . Deze bijdragen worden, aangevuld met een kleine bijdrage vanuit de landelijke
overheid, gebruikt voor het dekken van de kosten van de activiteiten.
Alle nieuwe ouders ontvangen een aanmeldingsformulier. Als lid ontvangt u elk jaar een uitnodiging
voor de jaarvergadering. Het lidmaatschap eindigt automatisch als uw kind naar een andere school
gaat.


De activiteiten
Naast het organiseren van een jaarvergadering en het deelnemen aan informatiedagen etc. is de
ouderraad vooral bezig met het (mede-) organiseren van een groot aantal activiteiten voor de kinderen,
want daar is de ouderraad uiteindelijk toch voor! De meeste activiteiten staan ook vermeld in de
informatiekalender van de school op de dag dat ze gehouden worden.
Kalender gebonden activiteiten
Aan het einde van het schooljaar:
• Schoolreis. Voor deze schoolreis wordt door de school een eigen bijdrage gevraagd van € 20,00 per
leerling. Er zijn vier spaardata (en een reservedatum) opgenomen vanaf januari om u zo de gelegenheid
te geven om het bedrag in delen te betalen. Hierover ontvangt u in januari een aparte schoolreisbrief.
• Ook zijn er activiteiten rond Sinterklaas, Kerst, Carnaval en Pasen: vieringen/maaltijden/
musical/voetbaltoernooien.

Overige activiteiten
En er zijn een aantal zaken die het hele jaar door lopen:


Hulpouders
Voor de uitvoering van al deze activiteiten kunnen we gelukkig een beroep doen op een grote groep hulpouders. Jaarlijks kan iedere ouder die dat wil zich opgeven als hulpouder voor één of meer activiteiten. In het bolsterbericht en via de groepsleerkracht zal worden gevraagd om hulpouders. Mocht u het leuk vinden om te helpen? Houdt u dan deze oproepjes goed in de gaten. Het is in ieder geval een leuke ervaring om eens op een heel andere manier met de kinderen (en de leerkrachten!) om te gaan.

Met vragen kunt u altijd mailen naar: ouderraaddebolster@gmail.com