Telefonisch bereikbaar op 0161 - 45 1541
of stuur een e-mail naar directie@debolstergilze.nl

Ouderraad

 

De ouderraad

De ouderraad is er om diverse activiteiten, zoals o.a. het jaarlijkse schoolreisje en de gezellige vieringen rondom de feestdagen samen met het team te organiseren en mede mogelijk te maken.

Momenteel bestaat de ouderraad uit 10 ouders en 2 leerkrachten en zij vergaderen circa 4 keer per jaar. Daarnaast wordt er vergaderd met de diverse werkgroepen voor de verschillende activiteiten. De leden van de ouderraad zijn ouders waarvan minimaal 1 kind op basisschool de Bolster zit. De leden zijn lid voor onbepaalde tijd zolang minimaal 1 kind op basisschool De Bolster zit. Als een lid aftreedt, is er de mogelijkheid dat andere belangstellende ouders deel gaan uitmaken van de ouderraad. Iedere ouder kan zich hiervoor opgeven.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de vereniging staat open voor alle ouders/ verzorgers van kinderen, die op “De Bolster” onderwijs volgen. Het lidmaatschap is vrijwillig. Hoewel tijdens de jaarvergadering een bijdrage per kind per jaar wordt vastgesteld, blijft het een vrijwillige bijdrage, welke jaarlijks via het Bolster Bericht bekend wordt gemaakt. Deze bijdragen worden, aangevuld met een kleine bijdrage vanuit de landelijke overheid, gebruikt voor het dekken van de kosten van de activiteiten.

Alle nieuwe ouders ontvangen een aanmeldingsformulier. Als lid ontvangt u elk jaar een uitnodiging
voor de jaarvergadering. Het lidmaatschap eindigt automatisch als uw kind naar een andere school
gaat. Voor de schoolreis zal er naast de vrijwillige bijdrage ook een extra bijdrage gevraagd worden

De activiteiten

Naast het organiseren van een jaarvergadering, is de ouderraad vooral bezig met het (mede-) organiseren van een groot aantal activiteiten voor de kinderen, want daar is de ouderraad uiteindelijk toch voor! De meeste activiteiten staan ook vermeld in de informatiekalender van de school op de dag dat ze gehouden worden.

De activiteiten zijn:

Sinterklaas
Kerst
Carnaval
Pasen
Schoolfoto’s
Schoolreis

En taken welke het hele jaar doorlopen:

Coordinatie controle hoofdluis op maandagochtenden na elke vakanties
Medewerking aan de fondswerving.
Daarnaast is er nog de kledingcontainer in de fietsenstalling. Per kilo krijgt de ouderraad hier € 0,10 voor wat weer gebruikt wordt voor de activiteiten.

Hulpouders

Wanneer er voor de activiteiten hulpouders nodig zijn dan zullen we dit via het Bolsterbericht aangeven. Tevens kan dit via de leerkrachten komen. Vindt u het leuk om te helpen? Houdt u dan deze oproepjes goed in de gaten. Het is in ieder geval een leuke ervaring om eens op een heel andere manier met de kinderen (en de leerkrachten!) om te gaan.

Met vragen kunt u altijd mailen naar: ouderraaddebolster@gmail.com