Telefonisch bereikbaar op 0161 - 45 1541
of stuur een e-mail naar directie@debolstergilze.nl

Medezeggenschapsraad

 

Op basisschool De Bolster is een medezeggenschapsraad van 8 leden actief. Onze doelstelling is als volgt:

De medezeggenschapsraad is een wettelijk voorgeschreven instelling, die de inspraak van ouders en personeelsleden op school regelt en garandeert. De raad is bevoegd om over alle zaken op school te spreken.

U bent altijd welkom om een van onze vergaderingen bij te komen wonen. Wel zouden we het fijn vinden als u een van de onderstaande MR leden een mail kunt sturen dat u een van onze vergaderingen wilt bijwonen.

De volgende data vergadert de MR: (via de link ziet u het verslag van deze vergadering)

woe 16 sept

ma 2 nov

do 7 jan

di 9 mrt

woe 19 mei 

do 1 juli

Tijdstip = 19:30, locatie = teamkamer van de Bolster


Secretaris: Laura Verkerk (leerkracht)

Voorzitter: Linda Coppens (ouder)

GMR: Miranda Trip (leerkracht) en Sandra van Hoek (ouder)

Penningmeester: Sandra van Hoek (ouder)

Vice voorzitter: Kim van der Velden (leerkracht)

Wel en wee: Jirsca Simons (leerkracht)

Notulen: Anja de Vet (onderwijs ondersteunend personeel)

 
 

Mocht u de notulen van de vorige vergadering willen zien. Klik dan hier.

 


Anja de Vet

Administratief medewerkster

Aanwezig op:
ma-di-wo ochtenden

Juf Kim

Leerkracht groep 7A

Aanwezig op:
maandag t/m vrijdag

Juf Jirsca

Leerkracht 1-2E - 3B - bouwcoördinator onderbouw

Aanwezig op:
maandag - dinsdag

Jill Megens

Oudergeleding

Linda Coppens

Oudergeleding

Mieke van Mierlo

Sandra van Hoek

Oudergeleding