Telefonisch bereikbaar op 0161 - 45 1541
of stuur een e-mail naar directie@debolstergilze.nl

Medezeggenschapsraad

 

Op basisschool De Bolster is een medezeggenschapsraad van 8 leden actief. Onze doelstelling is als volgt:

De medezeggenschapsraad is een wettelijk voorgeschreven instelling, die de inspraak van ouders en personeelsleden op school regelt en garandeert. De raad is bevoegd om over alle zaken op school te spreken.

U bent altijd welkom om een van onze vergaderingen bij te komen wonen. Wel zouden we het fijn vinden als u een van de onderstaande MR leden een mail kunt sturen dat u een van onze vergaderingen wilt bijwonen.

De volgende data vergadert de MR: (via de link ziet u het verslag van deze vergadering)

30 okt 2023
29 jan 2024
25 mrt 2024
27 mei 2024
20 juni 2024

Tijdstip = 19:30, locatie = teamkamer van de Bolster

Samenstelling:
Voorzitter: Mandy van Exsel (ouder)
Secretaris: Carolien van Dongen (leerkracht)
Penningmeester: Femke Cornelissen (ouder)
GMR: Nikki Hexpoor (leerkracht) en Mieke van Mierlo (ouder)
Lid: Romy van Es (leerkracht), Suzanne Corstens (leerkracht), Ben van der Veer (ouder)
Notulant: Suzanne Corstens (leerkracht)

Mocht u de notulen van de vorige vergadering willen zien. Klik dan hier.


Juf Suzanne

Leerkracht groep 1-2B

Aanwezig op:
dinsdag t/m vrijdag

Juf Carolien

Leerkracht groep 4A

Aanwezig op:
maandag t/m donderdag

Juf Nikki

Leerkracht groep 8A

Aanwezig op:
maandag t/m vrijdag

Juf Romy

Leerkracht groep 6C

Aanwezig op:
maandag t/m vrijdag

Ben van der Veer

MR - lid

Femke Cornelissen

MR secretaris

Mandy van Exsel

MR voorzitter

Mieke van Mierlo

MR - GMR