Telefonisch bereikbaar op 0161 - 45 1541
of stuur een e-mail naar directie@debolstergilze.nl

Medezeggenschapsraad

 

Op basisschool De Bolster is een medezeggenschapsraad van 8 leden actief. Onze doelstelling is als volgt:

De medezeggenschapsraad is een wettelijk voorgeschreven instelling, die de inspraak van ouders en personeelsleden op school regelt en garandeert. De raad is bevoegd om over alle zaken op school te spreken.

U bent altijd welkom om een van onze vergaderingen bij te komen wonen. Wel zouden we het fijn vinden als u een van de onderstaande MR leden een mail kunt sturen dat u een van onze vergaderingen wilt bijwonen.

De volgende data vergadert de MR: (via de link ziet u het verslag van deze vergadering)

woe 18 sept 

do 7 nov

do 12 dec

do 20 feb

di 14 april 

ma 8 juni 

Tijdstip = 19:30, locatie = teamkamer van de Bolster

secretaris: Mieke 

voorzitter: Marie José 

GMR: Miranda

penningmeester: Sandra

vice voorzitter: Daniëlle

wel en wee: Daniëlle

 

Mocht u de notulen van de vorige vergadering willen zien. Klik dan hier.

 


Anja de Vet

Administratief medewerkster

Aanwezig op:
ma-di-wo ochtenden

Juf Mieke

Leerkracht groep 5B

Aanwezig op:
Maandag - dinsdag

Juf Danielle

Leerkracht groep 8A

Aanwezig op:
maandag t/m vrijdag

Bianca Gosens

Voorzitter

Judith Appels

Oudergeleding

Juf Danielle

R.T. leerkracht

Aanwezig op:
maandagochtend - dinsdag - woensdagochtend

Leonie de Vries

Oudergeleding

Sandra van Hoek

Oudergeleding