Telefonisch bereikbaar op 0161 - 45 1541
of stuur een e-mail naar directie@debolstergilze.nl

De schoolgids 2020-2021

 

De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop van de jaren vertrouwt
u uw kind zo’n 8.000 uur toe aan de zorg van de school. Dat is een belangrijk deel van een kinderleven.
Een basisschool kies je dan ook zorgvuldig.


Scholen verschillen niet alleen qua manier van werken en sfeer, maar ook wat betreft hun visie op hoe
kinderen leren. In deze schoolgids willen we u graag een beeld van onze school geven. Wat wij
belangrijk vinden en hoe wij werken.


Enkele hoofdpunten:
• De principes van ontwikkelings- gericht onderwijs (OGO);
• Passend onderwijs;
• De resultaten van ons onderwijs;
• De verbeterpunten van de school;
• Inzet Chromebooks in de groep.


De schoolgids wordt jaarlijks op de site gepubliceerd. Nieuwe ouders kunnen ook een papieren versie
aanvragen. De medezeggenschapsraad heeft ingestemd met de inhoud. Voorts is de schoolgids
voorgelegd aan de onderwijsinspectie.


We leggen in deze gids verantwoording af over onze manier van werken en behaalde resultaten. Voor
nieuwe en huidige ouders leggen we uit wat zij mogen verwachten als hun kind leerling van onze school
wordt/is.


We hopen dat u onze schoolgids met plezier en interesse zult lezen. Uiteraard bent u altijd welkom voor
een toelichting of een bezoek aan onze school.


Team Basisschool de Bolster


In onze schoolgids vindt u informatie over onze bassischool de Bolster.

Hier vindt u onze vernieuwde schoolgids