Telefonisch bereikbaar op 0161 - 45 1541
of stuur een e-mail naar directie@debolstergilze.nl

De schoolgids

 

 

De schoolgids 

Beste lezer,

De basisschool is een stukje van uw leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop van de jaren vertrouwt u uw kind zo’n 8.000 uur toe aan de zorg van de school. Dat is een belangrijk deel van een kinderleven. Een basisschool kies je dan ook zorgvuldig.

Scholen verschillen niet alleen qua manier van werken en sfeer, maar ook wat betreft hun visie op hoe kinderen leren. In deze schoolgids willen we u graag een beeld van onze school geven. Wat wij belangrijk vinden en hoe wij werken.

Enkele hoofdpunten:

• De principes van ontwikkelings- gericht onderwijs (OGO); 

• Passend onderwijs;

• De resultaten van ons onderwijs;

• De verbeterpunten van de school;

• Inzet Chromebooks in de groep.

De schoolgids wordt jaarlijks op de site gepubliceerd. Nieuwe ouders kunnen ook een papieren versie aanvragen. De medezeggenschapsraad heeft ingestemd met de inhoud. Voorts is de schoolgids voorgelegd aan de onderwijsinspectie.

We leggen in deze gids verantwoording af over onze manier van werken en behaalde resultaten. Voor nieuwe en huidige ouders leggen we uit wat zij mogen verwachten als hun kind leerling van onze school wordt/is.

KBS de Bolster is onderdeel van stichting Nuwelijn, het bevoegd gezag is de directeur-bestuurder mevrouw Mayke van Krevel. Voor meer informatie klikt u hier

We hopen dat u onze schoolgids met plezier en interesse zult lezen. Uiteraard bent u altijd welkom voor een toelichting of een bezoek aan onze school.

Namens het team van basisschool De Bolster

Helma van Laerhoven,  waarnemend directeur