Telefonisch bereikbaar op 0161 - 45 1541
of stuur een e-mail naar directie@debolstergilze.nl

Cultuureducatie

 

Cultuureducatie op de Bolster

Werken met De CultuurLoper

De CultuurLoper (www.decultuurloper.nl) is een hulpmiddel (digitaal programma) waarmee scholen de kwaliteit van de eigen cultuureducatie kunnen verbeteren. Tevens helpt het scholen bij het opstellen van het Cultuurbeleidsplan.

De Bolster volgt nu vier jaar De CultuurLoper en we zijn inmiddels ver in het traject.
We hebben onze visie samengevat in een drietal ambities en een aantal
indicatoren. De indicatoren vormen een leidraad om ervoor te zorgen dat de ambities gerealiseerd gaan worden.

De ambities van onze school zijn

1) De leerling doet ervaring op in alle kunstdisciplines gedurende 8 jaar basisonderwijs op de Bolster. 

2) De leerling ontdekt zijn talenten.

3) De leerling kan en durft zich te uiten in diverse expressievormen.

De Meerjarenvisie CultuurLoper laat zien waar onze focus ligt en hebben betrekking op alle kunstdisciplines (beeldend, drama, media, cultureel erfgoed, muziek, dans, foto/film,literatuur, wetenschap en techniek).

Scholing / Educatief Repertoire van het team

Om de drie ambities te realiseren en cultuur in de toekomst een vaste en duidelijke plaats te geven in ons ontwikkelingsgericht onderwijs streven we naar het vergroten van de expertise (het educatief repertoire) van het team. Dit doen we aan de hand van diverse scholingsmomenten op maat. Hierbij wordt gekeken waar de leerkracht behoefte aan heeft om zich verder te ontwikkelen en kinderen meer en/of beter uit te dagen en te begeleiden tijdens cultuureducatie. Met als doel het bevorderen van een onderzoekende houding bij leerlingen. Verwondering, nieuwsgierigheid, creatief denken en andere aspecten van een onderzoekende houding spelen hierbij tevens een belangrijke rol.

De CultuurLoper, Cultuurplaats en KunstLoc Brabant begeleiden de Bolster hierbij.