Telefonisch bereikbaar op 0161 - 45 1541
of stuur een e-mail naar directie@debolstergilze.nl

Ouderraad

 

De ouderraad

De ouderraad zet zich in om diverse activiteiten, zoals o.a. het jaarlijkse schoolreisje en de gezellige vieringen rondom de feestdagen samen met het team te organiseren en mede mogelijk te maken.

De oudervereniging

Het lidmaatschap van de oudervereniging staat open voor alle ouders/verzorgers van kinderen die naar school gaan bij "De Bolster”. Het lidmaatschap is vrijwillig. De hoogte van de vrijwillige bijdrage wordt in het begin van ieder schooljaar vastgesteld tijdens de jaarvergadering van de oudervereniging. Dit schooljaar is de bijdrage vastgesteld op € 17,50 per kind. Deze bijdragen worden, aangevuld met een kleine bijdrage vanuit de landelijke overheid, gebruikt voor het dekken van de kosten van de activiteiten. Daarnaast wordt er een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. (De polisvoorwaarden hiervan zijn bij de penningmeester in te zien) Alle nieuwe ouders ontvangen een aanmeldingsformulier. Het lidmaatschap vervalt automatisch als uw kind naar een andere school gaat. Als lid ontvangt u elk jaar een uitnodiging voor de jaarvergadering.

De ouderraad

Momenteel bestaat de ouderraad uit 11 ouders en 2 leerkrachten en zij vergaderen zo'n 5 maal per jaar. De leden van de ouderraad zijn een gekozen vertegenwoordiging vanuit alle leden. De leden zijn lid voor onbepaalde tijd zolang minimaal 1 kind op basisschool De Bolster zit. Als een lid aftreedt, is er de mogelijkheid dat andere belangstellende ouders deel gaan uitmaken van de ouderraad. Iedere ouder kan zich dan kandidaat stellen.

De activiteiten

Naast het organiseren van een jaarvergadering en het deelnemen aan informatiedagen etc. is de ouderraad vooral bezig met het (mede-) organiseren van een groot aantal activiteiten voor de kinderen, want daar is de ouderraad uiteindelijk toch voor! De meeste activiteiten staan ook vermeld in de informatiekalender van de school op de dag dat ze gehouden worden.

Rond Sinterklaas, Kerst, Carnaval en Pasen staan uiteraard diverse activiteiten op de rol. De ouderraad helpt ook met het organiseren van het jaarlijkse schoolreisje en met de organisatie rondom de schoolfotograaf. Tot slot zijn er nog een aantal zaken die het hele jaar door lopen: de uitgave van het wekelijkse informatieblad "Bolster Bericht" en de organisatie rondom de luizencontrole.

Hulpouders

De ouderraad en de leerkrachten kunnen veel organiseren, maar voor de echte uitvoering zijn vaak vele mensen nodig. Gelukkig kunnen we een beroep doen op een grote groep hulpouders die graag mee wil helpen tijdens de voorbereidingen of met de begeleiding van de kinderen tijdens de activiteiten. In het bolsterbericht en via de groepsleerkracht zal worden

gevraagd om hulpouders. Mocht u het leuk vinden om te helpen? Houdt u dan deze oproepjes goed in de gaten. Het is in ieder geval een leuke ervaring om eens op een heel andere manier met de kinderen (en de leerkrachten!) om te gaan.