Telefonisch bereikbaar op 0161 - 45 1541
of stuur een e-mail naar directie@debolstergilze.nl

Verslagen

 


De MR vergadert dit jaar 6 keer. De data zijn bekend gemaakt in de agenda.
De agenda wordt vooraf bekend gemaakt.
De bijeenkomsten van de raad zijn in de regel openbaar.
De raad kent ook een jaarverslag van augustus tot augustus.

Notulen MR 2016-2017\

Notulen MR 2017-2018