Telefonisch bereikbaar op 0161 - 45 1541
of stuur een e-mail naar directie@debolstergilze.nl

Verslagen

 

De MR vergadert elk schooljaar ongeveer 6 keer. De data worden bekend gemaakt in de agenda.

De agenda wordt vooraf bekend gemaakt.
De bijeenkomsten van de raad zijn in de regel openbaar.
Verslagen worden ook op de website geplaatst.

De raad kent ook een jaarverslag van augustus tot augustus.

Notulen MR 2019-2020:

woensdag 18 september

donderdag 12 december

Notulen MR 2018-2019:  

Notulen 1: 28-06-2018

Notulen 2: 06-09-2018

Notulen 3 :04-11-2018

Notulen 4: 14-03-2019

Notulen 5: 06-05-2019

Notulen 6: 27-05-2019