Telefonisch bereikbaar op 0161 - 45 1541
of stuur een e-mail naar directie@debolstergilze.nl

De samenstelling

 

De volgende data vergadert de MR: (via de link ziet u het verslag van deze vergadering)

woe 16 sept

ma 2 nov

do 7 jan

di 9 mrt

woe 19 mei 

do 1 juli

Tijdstip = 19:30, locatie = teamkamer van de Bolster

 

Secretaris: Laura Verkerk (leerkracht)

Voorzitter: Linda Coppens (ouder)

GMR: Miranda Trip (leerkracht) en Sandra van Hoek (ouder)

Penningmeester: Sandra van Hoek (ouder)

Vice voorzitter: Kim van der Velden (leerkracht)

Wel en wee: Jirsca Simons (leerkracht)

Notulen: Anja de Vet (onderwijs ondersteunend personeel)