Telefonisch bereikbaar op 0161 - 45 1541
of stuur een e-mail naar directie@debolstergilze.nl

Aanmelden

 

Aanmeldingsformulier

Het gehele jaar door kunnen leerlingen aangemeld worden ongeacht de leeftijd van het kind. U ontvangt van ons een bevestiging van de aanmelding. Voorafgaande aan het schooljaar waarin de leerling vier jaar wordt ontvangen de ouders/verzorgers een uitnodiging voor de officiële inschrijving. Gescheiden ouders, die beiden het gezag hebben en hun kind(eren) willen plaatsen op school, moeten hierna het inschrijfformulier beiden ondertekenen.

Bij zij-instromers (leerlingen die van een andere school komen) vragen wij na een gesprek met de ouders/verzorgers toestemming, om contact op te nemen met de huidige school. Een informatieboekje met aanmeldingsformulier is te verkrijgen via de peuterspeelzalen, de gemeente, bibli­otheek en uiteraard via de 6 katholieke ­scho­len en het secretariaat van SKO Nuwelijn.U kunt aanmelden door het digitale formulier in te vullen. (Ga naar formulier)

Voor de ouders die zich willen oriënteren op een basisschool voor hun kind, kunnen een afspraak maken voor een rondleiding of deelnemen aan de informatieavond aan het begin van het kalenderjaar. Dit kan door telefonisch contact op te nemen met onze school of door een mail te sturen naar directie@debolstergilze.nl