Telefonisch bereikbaar op 0161 - 45 1541
of stuur een e-mail naar directie@debolstergilze.nl

Kinderopvang Humanitas

 

Wie is Kinderopvang Humanitas?

Kinderopvang Humanitas is een van de grootste kinderopvangaanbieders zonder winstoogmerk, met kinderdagverblijven, centra voor buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen en gastouders door heel Nederland. Iedere dag krijgen duizenden kinderen van nul tot dertien jaar bij ons een afwisselend aanbod in een veilige en vertrouwde omgeving.

Kinderopvang Humanitas biedt een plek waar uw kind zich welkom voelt, waar hij mag zijn wie hij is. Onze pedagogisch medewerkers zijn professionals die het kind stimuleren en begeleiden op zijn ontdekkingstocht door het leven.
 
Voor de naschoolse opvang werkt basisschool de Bolster samen met 'Villa Nova' in de Schakel.
Via deze website komt u terecht bij Villa Nova: