Telefonisch bereikbaar op 0161 - 45 1541
of stuur een e-mail naar directie@debolstergilze.nl

Verslagen

 

De MR vergadert elk schooljaar ongeveer 6 keer. De data worden bekend gemaakt in de agenda.

De agenda wordt vooraf bekend gemaakt.
De bijeenkomsten van de raad zijn in de regel openbaar.
Verslagen worden ook op de website geplaatst.

De raad kent ook een jaarverslag van augustus tot augustus.

Notulen MR 2019-2020:

woensdag 18 september

donderdag 12 december

donderdag 23 april

woensdag 3 juni 

 

Jaaragenda 2020-2021

Notulen MR 2020-2021

maandag 2 november 2020

dinsdag 9 maart 2021

donderdag 10 juni