Telefonisch bereikbaar op 0161 - 45 1541
of stuur een e-mail naar directie@debolstergilze.nl

De samenstelling

 


Elke medezeggenschapsraad van een school onder het schoolbestuur stuurt
een afvaardiging naar de GMR.

Vanuit de MR is dit: Michelle Willemse

Vanuit het team is dit: Danielle Kloosterziel.