De groepen

 


Basisschool de Bolster heeft 1 groepen.

Onze onderbouw bestaat uit groep 1-2a, 1-2b, 1-2c, 1-2d, 1-2e, 3a, 3b, 3c, 4a en 4b.

De bovenbouw bestaat uit de groepen 5a, 5b, 6a, 6/7, 7a, 8a en 8b.